Geen vacatures

Op dit moment zijn al onze vacatures ingevuld. Open sollicitaties zijn altijd welkom, ook van stagiaires.

Ook sollicitaties van leerlingen die een BBL opleiding gastheer/gastvrouw volgen zijn welkom voor het nieuwe schooljaar.

Je kunt je sollicitatie sturen naar info@jansmink.com